Nieuws en publicaties

Condition based maintenance biedt BV NL kansen

De kroon op het werk van Qiushi Zhu was ongetwijfeld het uitgereikt krijgen van zijn doctorstitel. Zijn aan de TU Eindhoven (TUE) verrichte promotieonderzoek naar condition based maintenance (CBM) levert óók meerdere bedrijven én de BV Nederland competitief voordeel.

Het door Zhu uitgevoerde onderzoek naar condition based maintenance is een onderdeel van de roadmap Service Logistiek van Dinalog/TKI Logistiek en is een bouwsteen van het project ProSeLo. Hij richtte zijn aandacht op het creëren van een model dat fabrikanten van met name complexe, uit meerdere onderdelen bestaande machines, moet helpen bij het efficiënter omgaan met onderhoudswerkzaamheden en alle aspecten die daarbij komen kijken. Het onderzoek spitste zich toe op enkele belangrijke aan het project deelnemende bedrijven, zoals: Vanderlande Industries, ASML, Marel en DAF. Bedrijven die producten maken met een lange levensduur en waarbij de onderhoudskosten gedurende de life cycle hoger kunnen uitvallen dan het aankoopbedrag.

Toenemende kansen voor monitoren onderhoudstraject
“Het gevonden CBM concept werkt goed voor systemen met veel kritische componenten. Een bedrijf zou het direct kunnen gebruiken als ze voor alle componenten starten met een failure-based of age-based beleid”, vertelt TUE-promotor Geert-Jan van Houtum.  Vervolgens kunnen gebruikers stapsgewijs voor een deel van de componenten overstappen op CBM. Wanneer bedrijven met behulp van sensoren en microprocessoren in staat zijn tot het beter monitoren van systeemonderdelen, zijn ze ook beter in staat om onderdelen te vervangen vlak voordat ze falen. Zhu is een van de eersten die onderzoek heeft gedaan naar het beter orkestreren van onderhoudswerkzaamheden aan complexe machines/systemen op basis van een wetenschappelijk model. “Naar het onderhoud van enkele onderdelen is al veel meer onderzoek gedaan. Ik merkte bij de start van dit traject, vijf jaar geleden, dat dit gebied nog onontgonnen was. Nu tonen sommige bedrijven hier al veel interesse in, waaronder ASML. En met de huidige IT-ontwikkelingen en de steeds lagere kosten van microprocessoren nemen de mogelijkheden snel toe”, aldus Zhu.

Grote potentiële besparingen

Het gegeven dat er nu een model ligt moet in elk geval de genoemde bedrijven positief stemmen, maar afgaande op de uitkomsten liggen de voordelen voor een bredere doelgroep voor het oprapen. Het eerste voordeel dat het bedrijfsleven is aangereikt met dit model is een potentiele besparing van tachtig procent ten opzichte van een puur failure-based concept. Puur voor ‘age-based’ onderhoud ligt het besparingspotentieel op veertig procent.

CBM biedt competitief voordeel
Zhu voorspelt dat CBM westerse bedrijven veel kansen biedt. “De OEM’s krijgen veel meer inzicht in de staat van onderhoud van onderdelen en hele machines en kunnen dit verwerken in servicecontracten en het leveren van ‘smart maintenance’. Het is een trend dat deze contracten ook steeds vaker door OEM’s worden aangeboden, zeker door westerse. In Azië leveren concurrerende producenten vaak slechts een systeem.”

Combineren van onderhoudswerkzaamheden
Het monitoren van systemen en het vergaren van data dient uiteraard wel gevolgd te worden door het slim plannen van de onderhoudswerkzaamheden. Zhu: “Bedrijven hebben te maken met hoge vaste kosten per keer dat ze onderhoud uitvoeren. Dat betreft de kosten om een service engineer naar een systeem te laten reizen of om een vrachtwagen naar een garage te brengen. Mijn model helpt bij het combineren van de onderhoudsactiviteiten, zodat het aantal service bezoeken beperkt blijft.”

Opmaat naar meer
Het model van Zhu lijkt een aanzet te zijn geweest tot meer studies naar het efficiënter maken van onderhoudswerkzaamheden. Inmiddels zijn er aan de TUE zes nieuwe promotie- en postdoc projecten op het gebied van CBM.  z Het is volgens de onderzoeker het gevolg van groeiende mogelijkheden, dus ongetwijfeld gaat er veel gebeuren op CBM gebied in de komende jaren.

Bron: Logistiek.nl

Meer weten?

Jan Willem Rustenburg
Founding Partner